FAQ

Det er lurt å ha stilt seg selv noen spørsmål / gjort seg noen tanker før du setter i gang :

 1. Sørg for å ha en bevisst holdning til hva slags jobb du ønsker deg
 2. Hva har du lært gjennom eventuelle studier som du ønsker å ta med deg videre inn i arbeidslivet ?
 3. Hva forventer du av deg selv / av arbeidsgiver ?
 1. Bruk tid på å få frem hva du kan bidra med i denne jobben
 2. Vær kort og konsis
 3. Analyser stillingsteksten – finn ut av hva DU kan bidra med

Det viktigste er å svare på det som arbeidsgiver virkelig ønsker å vite noe om :

 1. Har du de riktige kvalifikasjonene for å gjøre jobben?
 2. Har du dokumentasjon på at du kan gjøre jobben?
 3. Sørg for at det ikke er huller i Cv´en din

Hvorfor skal man ansette akkurat DEG fremfor alle andre ?

 1. Still forberedt
 2. Sjekk ut hvem du skal møte
 3. Hent informasjon om arbeidsgiver og eventuelt rekrutteringsselskap
 4. Tenk gjennom kroppsspråket ditt, (Fast håndtrykk, blikk-kontakt, smil…)

Møt presis, still i et antrekk som passer til jobben, sørg for energi og engasjement, vær aktiv, still spørsmål, vis selvinnsikt, ydmykhet og refleksjonsevne

  1. Har rådgiverne erfaring fra ledende stillinger?
  2. Har rådgiverne egen erfaring fra min bransje, eller kjenner min bransje på annen måte?
  3. Hva slags oppdrag har selskapet nå, eller har hatt tidligere?
  4. Hvilke referanser kan selskapet oppgi, og hva sier disse?

Med en slik avtale kan du risikere å bli nedprioritert som kunde; ditt oppdrag havner bak i køen, de beste kandidatene blir levert til andre kunder etc

1. Fleksibilitet; tilbys tilpassede prosesser eller er selskapet låst til én prosess ved hvert oppdrag?
2. Hva med ”delleveringer”, for eksempel i form av rådgivning i ulike former?